Proces współpracy

TWORZYMY DOŚWIADCZENIE.

Dostarczanie trwałych wartości

Dla Klientów, Partnerów i Dostawców

Podejmując współpracę z Klientami, Partnerami i Dostawcami, kierujemy się przewodnią zasadą dostarczania trwałych wartości stronom współpracy.

Z tego względu w pierwszym kroku dbamy o zrozumienie domeny i zakresu potencjalnej współpracy. Inicjujemy analizę biznesową.

Dążymy do tego, aby strony poznały współpracujące organizacje, w tym między innymi kluczowych interesariuszy, wartości, cele oraz produkty i usługi. Przyświeca temu potrzeba najlepszego możliwego dostosowania rozwiązania dla współpracujących stron. Realizujemy to w formie spotkań warsztatowych.

Pole wspólnej aktywności

Dla MVP.

Kolejnym krokiem jest stworzenie pola wspólnej aktywności, która dostarczy minimalny wartościowy produkt (MVP). Jest on podstawą do doprecyzowania wymagań oraz dostarcza proof of concept dla współpracy (PoC). Wspólnie z interesariuszami Identyfikujemy wysokopoziomowe wymagania, dodajemy szczegóły, nadajemy im priorytety, wybieramy minimalny użyteczny podzbiór i podejmujemy wysiłek dostarczenia go.
Na tym etapie wyłaniają się też techniczne oraz organizacyjne zasady współpracy. Przez zasady techniczne rozumiemy np. architekturę czy standardy techniczne. Przez zasady organizacyjne – elementy pracy z planami, komunikacją, role, ryzyka i wiele innych.
Na podstawie wyników prac nad MVP i PoC strony precyzyjniej, rozumieją swoje wymagania oraz możliwości, a dzięki temu my jesteśmy w stanie precyzyjniej opracować wymagania, zasady i plan współpracy oraz oszacować business case.
Jest to podstawa do podjęcia wysiłku inwestycyjnego w wyłaniające się przedsięwzięcie.

Przyrosty

Dostarczające wartości

Kolejne kroki realizowane są w podejściu zwinnym w przyrostach/timeboxach, a ich wyniki w dostarczaniu wartości stronom, doprecyzowaniu wymagań i zaplanowaniu kolejnych kroków.
Po każdym przyroście równolegle do prac skupiamy się na pomiarze korzyści.
Każdorazowo po zakończeniu przyrostu przeglądamy wyniki oraz gromadzimy doświadczenia i wyznaczamy obszary udoskonaleń.