Realizacje

DOSTARCZAMY REZULTATY

Tekerium

sprzedaż. technologia.

Jest marką, która zajmuje się projektowym przeprowadzaniem klientów przez transformacje technologiczne za pośrednictwem usług oraz rozwiązań informatycznych. Operuje zarówno z biznesem jak i z działami IT, ponieważ dzięki temu może świadczyć kompleksowe wsparcie dla organizacji.

tek_400_red
Więcej

Działania skupiają się w obszarach:

 

1. Produktywność, czyli technologie i usługi, które pozytywnie wpływają na codzienną pracę i efektywność wszystkich pracowników w firmie.
Przykładem takiego działania może być przeprowadzenie organizacji z tzw. długu technologicznego (czyli stanu, w którym organizacja np. korzysta ze starych licencji Microsoft i nie wykorzystuje potencjału chmury) do najbardziej efektywnych obecnie technologii, np. Office 365+Teams+jira. Produktywność umożliwia opracowanie strategii i wdrożenie jej w organizacji, która dzięki temu staje się sprawniejsza i wydajniejsza.

2. Bezpieczeństwo, czyli technologie i usługi, które zabezpieczają przed niepożądanymi sytuacjami, które mogą wystąpić w organizacji.
Mowa tu chociażby o niedopuszczeniu do wynoszenia wrażliwych danych przez pracownika lub włamaniach do sieci wewnętrznej firmy, a także hackowaniu stron www.W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo? Przede wszystkim wdrażamy technologie uniemożliwiające wyciek danych. Dodatkowo przeprowadzamy testy penetracyjne, które wyszukują luki na stronach internetowych. W efekcie możemy zapewnić brak strat wizerunkowych, majątkowych i prawnych w biznesie naszych klientów.

3. Utrzymanie, czyli technologie i usługi, które pozytywnie wpływają na codzienną pracę działów IT, pozwalając im wydajniej i efektywniej obsługiwać i utrzymywać całą infrastrukturę IT.
Przykładem takiego rozwiązania jest wdrożenie systemu typu ITSM, czyli helpdesk, który pozwoli lepiej zarządzać i obsługiwać wydarzenia związane z działaniem całej infrastruktury IT. Usługa uporządkowania procesów IT (w oparciu o ITIL) pozwoli na efektywniejszą pracę. Efektem jest wzrost wydajności organizacji dzięki usprawnieniom z zakresu techniki informatycznej. Włączanie innowacji pozytywnie wpływa na biznes – warto o tym pamiętać.

R&D ICTGroup

research. development.

W ramach prowadzonej działalności, R&D ICTGroup może pomóc Twojej firmie opracować analitycznie, metodycznie i technologicznie produkt lub pomysł na produkt z obszaru wykorzystania technologii informatycznych.

rakieta2
Więcej

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach: zdrowie, finanse, przetwarzanie obrazu oraz szeroko pojęta sztuczna inteligencja. Na stałe współpracujemy w zakresie projektów naukowo-badawczych z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Nasi eksperci pomogą Ci zweryfikować, czy pomysł ma szanse zaistnieć na rynku polskim i globalnym. Dodatkowo możemy wesprzeć tworzenie opisu oraz opracowywanie metodyczne modelu biznesowego przedsięwzięcia tak, by był on zrozumiały dla potencjalnych inwestorów.  Jeśli chcesz przekształcić swój pomysł z fazy idei w dobrze opisany oraz zweryfikowany pod kątem realizowalności i zyskowności projekt, skontaktuj się z nami.

 

Projekty:
• Przy współpracy z warszawskim studiem filmowym zrealizowaliśmy ich pomysł z obszaru wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie dystrybucji filmowej w ramach projektu naukowo-badawczego.
• Przy współpracy z jednostką naukowo badawczą opracowaliśmy projekt w zakresie telerehabilitacji w domu pacjenta z wykorzystaniem czujników ruchu z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych (ang. Artificial Intelligence)
• Przy współpracy z jednostką naukowo badawczą opracowaliśmy projekt w zakresie telemonitoringu i teleopieki w domu pacjenta z wykorzystaniem IoT oraz zaawansowanych metod analitycznych (ang. Artificial Intelligence)
• Przy współpracy z jednostką naukowo badawczą opracowaliśmy projekt w zakresie opracowania ontologii projektów inwestycyjnych i jej wykorzystania do analizy globalnych baz danych w kierunku automatyzacji oceny procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych (ang. Artificial Intelligence)

STRATEGIA I ANALIZA

biznesowa

Dobrze opracowania i wdrożona strategia jest kluczem do skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa, ale aby ją utworzyć, należy wcześniej skupić uwagę na precyzyjnej analizie biznesowej.

mozg2
Strategia
Strategia

Dobrze opracowana i wdrożona strategia jest kluczem do skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa. Nasi eksperci pomogą Ci opracować strategię według najlepszych metodyk i praktyk, w taki sposób, by uzyskać kompleksową i pozytywną wizję przyszłości. We współpracy z nami określisz cele, które w rzeczywistości będą SMART i przyniosą korzyści nie tylko z perspektywy klienta, ale też od strony finansowej i rozwojowej.

Jak działamy:

 • Ustalamy wizję, by jasno określić, do czego dążymy.
 • Ustalamy wzajemne zasady współpracy.
 • Analizujemy organizację: potrzeby klienta, rynek i konkurencję, procesy, wykorzystanie technologii ICT, potencjał osobowy.
 • Przygotowujemy propozycję celów oraz mierników sukcesu.
 • Zatwierdzamy strategię.
 • Określamy inicjatywę, które doprowadzą do aktualizacji strategii.
 • Uruchomiamy inicjatywę.
 • Stosujemy systematyczne przeglądy i aktualizujemy strategię.

Kluczowe pytania:

 • Kto jest klientem?
 • Jaka jest jego potrzeba?
 • Jaką wartość dostarczamy klientowi?
 • Jakie korzyści dostarczamy klientowi?
 • Dlaczego klient będzie chciał kupić nasz produkt?
Analiza
Analiza biznesowa

„Jeżeli na bałagan nałożymy technologię informatyczną, powstanie jedynie większy bałagan” – M. Kuraś

Jeśli poszukiwałeś kiedyś optymalnego rozwiązania dla swojej firmy, to pewnie nieraz spotkałeś się z dostawcami, którzy twierdzili, że ich oprogramowania rozwiążą wszystkie Twoje problemy. Nie takie jest motto naszego działania.

Cyfrowa transformacja jest zmianą w organizacji i dotyczy przede wszystkim procesów i ludzi wraz z ich kompetencjami. Wsparcie technologiami informatycznymi powinno być jej ostatnim elementem.

Metodycznie wykonana analiza biznesowa jest kluczem do sukcesu przy każdej zmianie, również tej, która dotyczy wdrażania systemów informatycznych.

Dlatego nasi eksperci wykonają analizę biznesową twojej organizacji lub jej części. Dzięki temu będą mogli zrozumieć, jak przebiegają procesy pracy oraz w których aspektach wymagają one poprawy lub wdrożenia technologii informatycznej.

Poprzez systematyczny opis procesów, który rozpoczyna się od identyfikacji mega procesów, przez ustalenie łańcucha wartości dodanej, detaliczny opis poszczególnych kroków, modelowanie przepływu danych w uznanych metodykach (BPMN, EPC, UML 2.0) oraz propozycję optymalizacji, przygotujemy Twoją organizację do skutecznego wdrożenia zmiany.

Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w modelowaniu systemów informacyjnych zarządzania, w tym również w architekturze SOA na poziomie krajowym, regionalnym, jak i przedsiębiorstwa. Dzięki temu doświadczeniu możemy wesprzeć Twoją organizację w pełnym procesie dostarczania systemów informatycznych. Mowa tu chociażby o opisie przypadku biznesowego, identyfikacji gromadzenia i zarządzania wymaganiami, projektowaniu rozwiązań, w tym również zorientowanych na użytkownika (UX), zarządzaniu produkcją oprogramowania, odbiorze wyników prac oraz ich wdrożeniu. Posiadamy doświadczenie w skutecznym wdrażaniu metodyk zwinnych (AGILE, SRUM, DevOps) w codzienną pracę zespołów projektowych przy wsparciu narzędzi do zarządzania projektami i pracy grupowej takimi, jak: JIRA, Confluence, SharePoint, MS Project, P2Ware.